Government of Denmark

Government of Denmark

Government of Denmark

Government of Denmark

 -
- Online Public Services
Government of Denmark
- Public Services. Online Directory. Phone, Address and Information Guide.
Government of Denmark - Find Public Services, Phone, Web Site and Address.
National Register Dinamarca Government and Online Public Services. Phone and Address. Find Public and Private Companies
Dinamarca (Denmark - Danmark). Find Online Services - Language: Danish
danmark.dk
Dinamarca Elecciones Junio 2019, Parlamento - General Election - Denmark - Legislative Elections
Kongehuset - Royal House
Her Majesty : Queen Margrethe II (2017 *)
Prime Minister - Helle Thorning-Schmidt (2017 *)
Helle Thorning-Schmidt, Prime Minister of Denmark (2012)
Villy Søvndal, Minister of Foreign Assets of Denmark (2012)
Folketinget - Parliament
Statsministeriet - Prime Minister's Office
By- og Boligministeriet - Ministry of Building and Housing
KMS Kort- og Matrikelstyrelsen - Survey and Cadastre Agency
SES Slots- og Ejendomsstyrelsen - Castles and Properties Agency
Statens Byggeforskningsinstitut - National Building Research Institute
Elektricitetsrådet - Electricity Council
Erhvervsministeriet - Ministry of Business
KS Konkurrencestyrelsen - Competition Agency
Forbrugerstyrelsen - Consumer Agency
PVS Patent- og Varemærkestyrelsen - Patent and Trademark Agency
EFS Erhvervsfremme Styrelsen - Business Promotion Agency
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen - Business and Companies Agency
Søfartsstyrelsen - Shipping Agency
Kirkeministeriet - Ministry of Church
Kulturministeriet - Ministry of Culture
Biblioteksstyrelsen - Library Agency
Tilskudssekretariat - Grants Secretariat
Danske Kulturinstitut - Danish Cultural Institute
Danske Filminstitut - Danish Film Insitute
Danmarks Radio (DR) - Radio of Denmark
Statens Arkiver - State Archives
Dansk Data Arkiv (DDA) - Danish Data Archive
Forsvarsministeriet - Ministry of Defence
Forsvaret - Armed Forces
Hjemmeværnet (HJV) - Home Guard
Forsvarets Forskningstjeneste (FOFT)
Økonomiministeriet - Ministry of Economy
Danmarks Statistik - Statistics Denmark
Finanstilsynet - Financial Supervisory Authority
Økonomiske Råd - Economic Council
Undervisningsministeriet - Ministry of Education
Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen (SU) - National Education Grant and Loan Agency
Miljø- og Energiministeriet - Ministry of Environment and Energy
Landsplanafdelingen - Regional Planning Department
Miljøstyrelsen - Environmental Agency
Energistyrelsen - Energy Agency
Skov- og Naturstyrelsen - Forest and Nature Agency
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) - Environmental Research Institute of Denmark
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) - Geological Research Institute of Denmark and Greenland
Forskningscentret for Skov, Landskab (FSL) - Research Centre for Forest and Landscape
Finansministeriet - Ministry of Finance
Økonomistyrelsen - Economy Agency
Finansstyrelsen - Finance Agency
Personalestyrelsen - Personnel Agency
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
Direktoratet for FødevareErhverv - Directorate for Food Business
Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut (SJFI) - National Institute of Agricultural and Fisheries Economics
Danmarks JordbruksForskning - Agricultural Research of Denmark
Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) - Institute for Fisheries Research of Denmark
Plantedirektoratet - Plants Directorate
Fiskeridirektoratet - Fisheries Directorate
Fødevaredirektoratet - Food Directorate
Statens Veterinære Serumlaboratorium (SVS) - National Veterinary Laboratory
Udenrigsministeriet - Ministry of Foreign Affairs
Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) - Danish Foreign Policy Institute
Center for Udviklingsforskning - Centre for Development Research
Sundhedsministeriet - Ministry of Health
Statens Serum Institut (SSI) - National Serum Institute
Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi (DIKE) - Danish Institute for Clinical Epidemiology
Det Etiske Råd - Council of Ethics
Indenrigsministeriet - Ministry of the Interior
Udlændingestyrelsen - Foreigner Agency
Centrale Person Register (CPR)-Kontoret - Office of the Civil Registration System
Justitsministeriet - Ministry of Justice
Arbejdsministeriet - Ministry of Labour
Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens (DfA)
Direktoratet for Arbejdstilsynet
Sekretariat for Internationalt Samarbejde (SISA) - Secretariat for International Cooperation
Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) - Labour Market Agency
Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) - Institute of Occupational Health
Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (R.U.E.) - Council for Educational and Vocational Guidance
Forskningsministeriet - Ministry of Research
Statens Information (SI) - National Information Service
Forskningsstyrelsen - Research Agency
Telestyrelsen - Telecom Agency
Dansk Rumforskningsinstitut - Danish Space Research Institute
Institut for Grænseregionsforskning (IFG) - Institute for Border Region Studies
Center for IT-forskning (CIT) - Center for IT Research
Center for Sprogteknologi (CST) - Center for Language Technology
Risø National Laboratory
Bornholms Forskningscenter - Research Center of Bornholm
Dansk Polar Center - Danish Polar Center
Teknologirådet - Technology Council
Socialministeriet - Ministry of Social Affairs
Arbejdsskadestyrelsen
Centrale Handicapråd
Trafikministeriet - Ministry of Transport
Vejdirektoratet - Road Directorate
Kystdirektoratet (KDI)
Færdselsstyrelsen - Transport Agency
Banestyrelsen - Railway Agency
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) - Meteorological Institute of Denmark
Posttilsynet - Postal Supervisory Authority
Transportrådet - Transport Council
Skatteministeriet - Ministry of Taxation
Told- og Skattestyrelsen - Custom and Tax Agency
Danmarks Nationalbank - National Bank of Denmark
Rigsrevisionen - National Audit Office
Gobierno:
Århus Amt - County of Århus
Frederiksborg Amt - County of Frederiksborg
Fyns Amt - County of Funen
Københavns Amt - County of Copenhagen
Nordjyllands Amt - County of North Jutland
Ribe Amt - County of Ribe
Ringkjøbing Amt - County of Ringkjøbing
Roskilde Amt - County of Roskilde
Sønderjyllands Amt - County of South Jutland
Vejle Amt - County of Vejle
Vestsjællands Amt - County of West Zealand
Viborg Amt - County of Viborg
Municipal Institutions:
Aalborg Kommune - Municipality of Aalborg
Århus Kommune - Municipality of Århus
Albertslund Kommune - Municipality of Albertslund
Allerød Kommune - Municipality of Allerød
Ballerup Kommune - Municipality of Ballerup
Billund Kommune - Municipality of Billund
Brædstrup Kommune - Municipality of Brædstrup
Dragsholm Kommune - Municipality of Dragsholm
Fakse Kommune - Municipality of Fakse
Farum Kommune - Municipality of Farum
Frederikshavn Kommune - Municipality of Frederikshavn
Gørlev Kommune - Municipality of Gørlev
Hedensted Kommune - Municipality of Hedensted
Helsingør Kommune - Municipality of Helsingør
Hillerød Kommune - Municipality of Hillerød
Hobro Kommune - Municipality of Hobro
Høje-Taastrup Kommune - Municipality of Høje-Taastrup
Holbæk Kommune - Municipality of Holbæk
Højreby Kommune - Municipality of Højreby
Hvidovre Kommune - Municipality of Hvidovre
Kalundborg Kommune - Municipality of Kalundborg
Københavns Kommune - Municipality of Copenhagen
Kolding Kommune - Municipality of Kolding
Langå Kommune - Municipality of Langå
Mariager Kommune - Municipality of Mariager
Møn Kommune - Municipality of Møn
Nakskov Kommune - Municipality of Nakskov
Næstved Kommune - Municipality of Næstved
Nysted Kommune - Municipality of Nysted
Odense Kommune - Municipality of Odense
Præstø Kommune - Municipality of Præstø
Randers Kommune - Municipality of Randers
Ringe Kommune - Municipality of Ringe
Rødekro Kommune - Municipality of Rødekro
Roskilde Kommune - Municipality of Roskilde
Sallingsund Kommune - Municipality of Sallingsund
Silkeborg Kommune - Municipality of Silkeborg
Slagelse Kommune - Municipality of Slagelse
Slangerup Kommune - Municipality of Slangerup
Solrød Kommune - Municipality of Solrød
Sønderborg Kommune - Municipality of Sønderborg
Spøttrup Kommune - Municipality of Spøttrup
Sydfalster Kommune - Municipality of Sydfalster
Tønder Kommune - Municipality of Tønder
Trehøje Kommune - Municipality of Trehøje
Viborg Kommune - Municipality of Viborg
Vissenbjerg Kommune - Municipality of Vissenbjerg
Vordingborg Kommune - Municipality of Vordingborg
Roskilde
Esbjerg
Ikast
Aabenraa
Arden Kommune
Broager Kommune
Vejen Kommune
Frederiksberg
Embassies and Consulates
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Sydney, Australien - Royal Danish Consulate General in Sydney, Australia
Kongelig Dansk Ambassade i Dhaka, Bangladesh - Royal Danish Embassy in Dhaka, Bangladesh
Kongelig Dansk Generalkonsulat i São Paolo, Brasilien - Royal Danish Consulate General in São Paulo, Brazil
Kongelig Dansk Ambassade i Ottawa, Canada - Royal Danish Embassy in Ottawa, Canada
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Toronto, Canada - Royal Danish Consulate General in Toronto, Canada
Kongelig Dansk Ambassade i Beijing, Kina (Folkerepublik) - Royal Danish Embassy in Beijing, China (People's Republic)
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Shanghai, Kina (Folkerepublik) - Royal Danish Consulate General in Shanghai, China (People's Republic)
Kongelig Dansk Ambassade i Prag, Tjekkiske Republik - Royal Danish Embassy in Prague, Czech Republic
Kongelig Dansk Ambassade i Kairo, Egypten - Royal Danish Embassy in Cairo, Egypt
Kongelig Dansk Ambassade i Tallinn, Estland - Royal Danish Embassy in Tallinn, Estonia
Kongelig Dansk Ambassade i Helsingfors, Finland - Royal Danish Embassy in Helsinki, Finland
Kongelig Dansk Ambassade i Paris, Frankrig - Royal Danish Embassy in Paris, France
Kongelig Dansk Ambassade i Berlin, Tyskland - Royal Danish Embassy in Berlin, Germany
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Düsseldorf, Tyskland - Royal Danish Consulate General in Dusseldorf, Germany
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Hamborg, Tyskland - Royal Danish Consulate General in Hamburg, Germany
Kongelig Dansk Generalkonsulat i München, Tyskland - Royal Danish Consulate General in Munich, Germany
UK Embassy -
Kongelig Dansk Ambassade i London, Storbritannien og Nordirland - Royal Danish Embassy in London, Great Britain and Northern Ireland
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Hongkong - Royal Danish Consulate General in Hong Kong
Kongelig Dansk Ambassade i New Delhi, Indien - Royal Danish Embassy in New Delhi, India
Kongelig Dansk Ambassade i Jakarta, Indonesien - Royal Danish Embassy in Jakarta, Indonesia
Kongelig Dansk Ambassade i Teheran, Iran - Royal Danish Embassy in Tehran, Iran
Kongelig Dansk Ambassade i Dublin, Irland - Royal Danish Embassy in Dublin, Ireland
Kongelig Dansk Ambassade i Tel Aviv, Israel - Royal Danish Embassy in Tel Aviv, Israel
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Milano, Italien - Royal Danish Consulate General in Milan, Italy
Kongelig Dansk Ambassade i Tokyo, Japan - Royal Danish Embassy in Tokyo, Japan
Kongelig Dansk Ambassade i Seoul, Korea (Republik) - Royal Danish Embassy in Seoul, Korea (Republic)
Kongelig Dansk Ambassade i Riga, Letland - Royal Danish Embassy in Riga, Latvia
Kongelig Dansk Ambassade i Vilnius, Litauen - Royal Danish Embassy in Vilnius, Lithuania
Kongelig Dansk Ambassade i Kuala Lumpur, Malaysia - Royal Danish Embassy in Kuala Lumpur, Malaysia
Kongelig Dansk Ambassade i Mexico City, Mexico - Royal Danish Embassy in Mexico City, Mexico
Kongelig Dansk Ambassade i Haag, Nederlandene - Royal Danish Embassy in The Hague, Netherlands
Kongelig Dansk Ambassade i Managua, Nicaragua - Royal Danish Embassy in Managua, Nicaragua
Kongelig Dansk Ambassade i Oslo, Norge - Royal Danish Embassy in Oslo, Norway
Royal Danish Representative Office in Ramallah, Palestine
Kongelig Dansk Ambassade i Warszawa, Polen - Royal Danish Embassy in Warsaw, Poland
Kongelig Dansk Ambassade i Bukarest, Rumænien - Royal Danish Embassy in Bucharest, Romania
Kongelig Dansk Ambassade i Moskva, Russiske Føderation - Royal Danish Embassy in Moscow, Russian Federation
Kongelig Dansk Ambassade i Riyadh, Saudi Arabien - Royal Danish Embassy in Riyadh, Saudi Arabia
Kongelig Dansk Ambassade i Singapore - Royal Danish Embassy in Singapore
Kongelig Dansk Konsulat i Malaga, Spanien - Royal Danish Consulate in Malaga, Spain
Kongelig Dansk Ambassade i Madrid, Spanien - Royal Danish Embassy in Madrid, Spain
Kongelig Dansk Ambassade i Stockholm, Sverige - Royal Danish Embassy in Stockholm, Sweden
Kongelig Dansk Ambassade i Bern, Schweiz - Royal Danish Embassy in Bern, Switzerland
Kongelig Dansk Ambassade i Ankara, Tyrkiet - Royal Danish Embassy in Ankara, Turkey
Kongelig Dansk Ambassade i Kampala, Uganda - Royal Danish Embassy in Kampala, Uganda
Trade Commission of Denmark in Atlanta, United States of America
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Chicago, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Consulate General in Chicago, United States of America
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Los Angeles, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Consulate General in Los Angeles, United States of America
Kongelig Dansk Generalkonsulat i New York, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Consulate General in New York, United States of America
Danish Tourist Board in New York, United States of America
Kongelig Dansk Ambassade i Washington, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Embassy in Washington, United States of America
Kongelig Dansk Ambassade i Caracas, Venezuela - Royal Danish Embassy in Caracas, Venezuela
Kongelig Dansk Ambassade i Hanoi, Vietnam - Royal Danish Embassy in Hanoi, Vietnam
Permanent Mission of Denmark to the United Nations in New York
Elections and Politic Parties
DSU Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Socialdemokratiet - Socialdemocrats - Aabenraa, Arden, Broager, Esbjerg, Frederiksberg, Ikast, Randers, Skævinge, Sønderjyllands Amt, Tommerup, Vejen
Socialdemokratiet i Esbjerg
Socialdemokratiet i Ikast Kommune
Venstre - "Left" - Liberal Party
Ventres Ungdom - Ventre's Youth
Venstre i Greve
Konservative Folkeparti - Conservative People's Party
KU Konservativ Ungdom - Conservative Youth
Konservative i Vestsjælland
SF Socialistisk Folkeparti - Socialist People's Party
SFU SFs Ungdom - SF's Youth
SF i Allerød
SF i Fakse
SF i Glostrup
SF i København
SF i Lyngby-Taarbæk
SF i Nordjylland
SF i Valby
Radikale Det Radikale Venstre - Di Radical Left - Social-Liberal Party - Lyngby-Taarbæk, Nordjylland, Nordjylle, Odense, Roskilde, Søllerød, Sønderjylle, Sønderjylland
Fremskridtspartiet (FP) - Progress Party
Fremskridtspartiets Ungdom - Progress Party's Youth
Enhedslisten - De Rød-Grønne - Unity List - The Red-Greens
Centrum-Demokraterne (CD) - Centre-Democrats
CD's Ungdom (CDU) - CD's Youth
Dansk Folkeparti (DF) - Danish People's Party
Dansk Folkepartis Ungdom (DFU) - Danish People's Party's Youth
Kristeligt Folkeparti - Christian People's Party
Kristeligt Folkepartis Ungdom (KFU) - Christian People's Party's Youth
Demokratisk Fornyelse (UDF) - Democratic Renovation
De Grønne - The Greens
DCP Dansk Center Parti - Danish Centre Party
SP Schleswigsche Partei / Slesvigsk Parti
KPiD Kommunistisk Parti i Danmark - Communist Party of Denmark
DKP ML Danmarks Kommunistiske Parti / Marxister-Leninister - Communist Party of Denmark / Marxists-Leninists
VS Venstresocialisterne - Left Socialists
IS Internationale Socialister - International Socialists
Naturlovspartiet - Natural Law Party
SOL Græsrodspartiet Solidarisk Alternativ
Information of Organizaciones
Amtsrådsforeningen - Association of County Councils
KL Kommunernes Landsforening
Danmarks Turistråd - Danish Tourist Board
Dansk Standard
Information Digital and Online Public Services del pais General Information
The World Factbook
Politic Information
Denmark General Information and References
Dinamarca General Information and References
Dinamarca Phones / DK / DNK / (+45) - Find Mobile Phones and Internet Companies. Códigos Internacionales: Denmark
Junio 2019 : Dinamarca Parlament Elections, - General Election - Denmark - Legislative Elections
National Denmark
- Public Register and Online Services. Government Guide, Forms, Information, Phone and Address
Constitution of Denmark
Phones - Laws and Legal Information
Denmark Elections
- Candidates, Calendar, Election Results. Politic Information - Presidents, ministers and politic leaders
Denmark Phone
- Find Phones and Mobile Companies. Phone Book Guide with White Pages and Yellow Pages.
Archive National - Information Resources
Denmark Government
Phones - Online Public Services. List of Phone Numbers and Address. Gov Offices and Institutions.
Denmark Government 2023
Denmark gets a new government, six weeks after elections FRANCE 24 English
Denmark’s new government bridges left-right divide POLITICO Europe
Denmark Looking For Foreign Workers to Fill in These Jobs in 2023 ... SchengenVisaInfo.com
Denmark, Belgium Summoning Iran Envoys Over Execution Of Protesters ایران اینترنشنال